Els nostres serveis

Analitzem la cartera d’immobles de patrimonis per tal d’optimitzar-ne el seu rendiment amb les opcions més adequades i segons la peculiaritat dels immobles. 

Més que una gestió 

Estudiem com obtenir més rentabilitat a partir de l’anàlisi de l’estat i situació de les seves propietats 

 • Es realitza una cerca de l’inquilí adequat 
 • Li presentem puntualment les liquidacions 
 • Assessorem en la contractació d’assegurances 
 • Li facilitem les dades fiscals a efectes de declaració de la renta

   

Garanties de cobrament 
 • Selecció d’inquilins a través d’auditories personals i econòmiques 
 • Rapidesa en la reclamació i seguiment de impagats
 • Iniciem accions legals pertinents amb la màxima rapidesa 
 • Contractació clara on s’indiquen els drets i obligacions d’ambdues parts dels cobraments, increments de renta, aplicació de repercussions i actualitzacions legals. 

Seguiment complert i continu
 

Dels cobraments, increments de renta, aplicació de repercusions i actualitzacions legals. De incidències i obres.

Gestions
 • Formalització de contractes amb les clàusules més aconsellables 
 • Tramitacions de cèdules d’habitabilitat 
 • Tramitacions de certificat d’eficiència energètica 
 • Dipòsit i gestió de les fiances davant de l’Institut Català del Sòl 

 

Locals comercials

Realitzem la cerca de locals comercials, realitzant una tasca d’assessorament a nivell de localització i anàlisi de possibilitats.

Oficines

Cerca i administració de propietats destinades a emplaçament d’oficines. 

Com Agents de la Propietat Inmobiliària col·legiats, realitzem les següents accions: tassem el valor en venda o arrendament de tot tipus de propietats. 

Els nostres informes són vàlids en procediments de reclamació judicial. Redacció d’informes d’alegacions amb valoracions justificades i presentación davant de l’Agència Tributaria de Catalunya per posibles complementàries que reben els nostres clients.  

Realitzem tot tipus d’actuacions en habitatges per tal de poder dur a terme una comercialització més eficaç: 

 • Rehabilitacions 
 • Butlletins de llum i gas 
 • Tramitació cèdul·la d’habitabilitat 
 • Neteges 
 • Buidat de mobiliari 
 • Tramitació certificat d’eficiència energètica 

Contacti amb nosaltres per a més informació​

info@cartelinacinco.com
934 308 008

Contacti amb nosaltres per a més informació​

info@cartelinacinco.com
934 308 008

Contacta amb nosaltres a:

934 308 008